Liczba odwiedzin strony: 38552 Osób na stronie: 2
 

Latos Dominik. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 183 poz. 1362 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) w § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2.  Podwyższenie maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach, o których mowa w § 4, stosuje się bezterminowo.". § 2.  Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458.
Monitor Polski 2003 Nr 21 poz. 321 - Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r. (M.P. z dnia 30 kwietnia 2003 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 września 2002 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, poprzez podpisanie. Podpisanie nastąpiło w Warszawie w dniu 16 października 2002 r. Zgodnie z art. 14 umowy weszła ona w życie w dniu 8 stycznia 2003 r.
KRS 0000324768 - EDVENS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EDVENS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
INDIRY GANDHI 35/186 02-776 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000324768
KRS 0000324767 - KRAJOWE BIURO OBROTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI CZYNSZOWYMI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KRAJOWE BIURO OBROTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI CZYNSZOWYMI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GÓRECKA 30 60-201 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000324767
KRS 0000324766 - RYMAR I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RYMAR I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA PARTNERSKA 2009-03-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJE UJAZDOWSKIE 51 00-535 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000324766
KRS 0000324765 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BÓR
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BÓR STOWARZYSZENIE 2009-03-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
9 24-340 BÓR JÓZEFÓW NAD WISŁĄ OPOLSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000324765
KRS 0000324764 - "BRUK - BET" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BRUK - BET" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JURAJSKA 32-329 HUTKI BOLESŁAW OLKUSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
637-214-06-57 120870395 0000324764
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone prawnik Warszawa HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | PUBLIKACJE | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Latos Dominik. Kancelaria adwokacka
adwokat mazowieckieradca prawny mazowieckienotariusz mazowieckiefirma detektywistyczna mazowieckieagencja / skład celny mazowieckieuczelnia prawnicza mazowieckieprawnikReklama